Sme dostatočne flexibilní na to, aby sme poskytli finančne dostupné služby pre jednotlivcov, freelancerov, co-workingové centrá, malé spoločnosti, ale aj veľké korporácie. Naše služby sú vhodné pre každého, kto sedí denne viac ako dve hodiny. Možnosti spolupráce vám predložíme na mieru, podľa vášho želania a podľa vášho rozpočtu. Nenarušíme vaše pracovné nasadenie, naopak, zvýšime ho!

Ponúkame:

 • Prednášky o vytvorení pohybovej firemnej kultúry (bez zbytočnej teórie :-))
 • Tréningové kurzy pohybovej firemnej kultúry
 • Kompenzačné a preventívne riešenia dôsledkov sedavého pracovného štýlu
 • Ergonomické riešenia práce za stolom
 • Celostný systém pre efektívnu a kreatívnu prácu
 • Vytvorenie prostredia podporujúceho pohyb
 • Technologické návrhy a technologickú pomoc pri zavádzaní pohybovej kultúry
 • Sprostredkovateľské služby pri vytváraní pohybovej kultúry
 • Návrh programu vsadený do už existujúcej firemnej kultúry a corporate identity
 • Konzultačné služby ohľadom „reformy“ firemnej kultúry
 • Doplnkové prednášky

Čo ti náš program prinesie?

 • vyššiu produktivitu práce
 • viac energie a lepšiu náladu
 • viac kreativity a motivácie do práce
 • silnejšieho tímového ducha
 • lepšiu sústredenosť
 • menej prokrastinácie
 • výrazne znížené riziko vzniku civilizačných ochorení
 • zníženie/odstránenie bolestí pohybového aparátu
 • lepšiu pohyblivosť
 • nižšiu mieru stresu
 • celkovú lepšiu fyzickú a psychickú pohodu